Kehityskonsultoinnit

Kehityskonsultointi perustuu aina konsultointisopimukseen, jossa määritellään konsultoinnin kohde, tavoitteet, aikataulut ja veloitusperusteet.

Toimivan yrityksen konsultointi kohteita:

-liiketoimintasuunnitelmat

-kustannusrakenne analyysit ja kannattavuus

-myynnin ja markkinoinnin organisointi

-tiimijohtaminen

-vuokrajohtajuus

-yrityksen valmennus yrityskauppaan

Yrityskaupan tai sukupolvenvaihdoksen konsultoinnit liittyvät useimmiten yritysjärjestelyihin, joita yrityksessä on tehtävä tietyllä aikavälillä ennen varsinaista kauppaa tai omaisuuden siirtoja uudelle sukupolvelle.

Yrityskaupan ja sukupolvenvaihdoksen asiantuntija

Arto Kaukonen


Fonda Yrityskaupat                        

Teininpellontie 9, 13210 Hämeenlinna

Puhelin +358 500 482 332

Sähköposti:  arto.kaukonen@live.com

 

 

 

Fonda Yrityskaupat | Ylläpito | Kotisivuton.fi