Yrityskauppa ja sukupolvenvaihdos!

 

Yrityskaupalle voi olla yrityksissä hyvin erilaisia perusteita. Yrittäjän eläkkeelle jääminen ja sukupolvenvaihdos on yleisin, mutta myös yrityksen kasvu ja laajentuminen uusille markkina-alueille on mahdollista toteuttaa nopeasti ja tehokkaasti yrityskaupalla. Yrittäminen on hyvin intensiivistä ja sitovaa, joskus yrityskaupan perusteena voi olla yrittäjän sapattivapaa ja suuntautuminen uusiin haasteisiin.  Yrityskaupassa on tavoitteena saattaa ostajan ja myyjän intressit yhteen.  Yrityksestään luopuva yrittäjä voi tyytyväisenä ja toimeentulonsa turvattuna astua sivuun ja yritystoimintaa jatkava tietää, että hänellä on mahdollisuus menestyä yrittäjänä.

Tavoitteeseen pääsemiseksi on kartoitettava sekä myyjän, että ostajan tavoitteet ja toiveet.

Yritys voidaan myydä kokonaisena tai osina tilanteen mukaan. Kauppa voidaan toteuttaa liiketoiminta ja irtaimistokauppana, osakekauppana tai yhtiöosuuskauppana.  Osakeyhtiöiden välillä yrityskauppa voidaan hoitaa sulautumisena ostaja- ja myyjäyhtiön välillä. Yhtiön jakautumista käytetään usein sukupolvenvaihdoksissa osana yritysjärjestelyä.

Yritysjärjestely sukupolvenvaihdoksena yrittäjän lähipiirille voidaan toteuttaa myyjälle verovapaana omaisuuden luovutuksena. 

Yrityskauppaan ja sukupolvenvaihdokseen liittyy aina veroseuraamuksia, jotka on hyvä ennakoida ennen päätösten tekoa. Verotuksen optimointi voi ratkaista miten ja millä aikataululla yrityskauppa tai sukupolvenvaihdos kannattaa tehdä.

Yrityskauppaa ja sukupolvenvaihdosta harkitsevan kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Yrityskaupan realistinen toteutumisaika on 6 - 12 kuukautta. Sukupolvenvaihdokseen lähipiirille, omille lapsille, perheenjäsenille on hyvä varata tätäkin enemmän aikaa, jotta verohuojennussäädökset voidaan hyödyntää täysimääräisinä.

Yrityskaupan ja sukupolvenvaihdoksen asiantuntija

Arto Kaukonen


Fonda Yrityskaupat                         

Teininpellontie 9, 13210 Hämeenlinna

Puhelin +358 500 482 332

Sähköposti: arto.kaukonen@live.com 

 

Fonda Yrityskaupat | Ylläpito | Kotisivuton.fi